SiteReading
Date21 Sep 2019
Max Air Temp. (°C)18.70
Min. Air Temp. (°C)12.20
Mean. Air Temp. (°C)15.50
Total Rainfall (mm)4.00
Mean Wind Speed (kn)12.70
Max. Gust (kn)29.80
Solar Radiation (J\cm2)590.70
Humidity (%)80.40
Atmos. Pressure (mb)998.40
Grass Min. (°C)9.50
Soil Temp. 5cm (°C)14.50
Soil Temp. 10cm (°C)14.40
Soil Temp. 20cm (°C)14.40
Earth Temp. 30cm (°C)14.60
Earth Temp. 50cm (°C)14.70
Earth Temp. 100cm (°C)14.60