SiteReading
Date29 Mar 2020
Max Air Temp. (°C)7.50
Min. Air Temp. (°C)2.20
Mean. Air Temp. (°C)4.90
Total Rainfall (mm)0.00
Mean Wind Speed (kn)8.10
Max. Gust (kn)26.40
Solar Radiation (J\cm2)1731.30
Humidity (%)60.40
Atmos. Pressure (mb)1045.60
Grass Min. (°C)0.00
Soil Temp. 5cm (°C)0.00
Soil Temp. 10cm (°C)0.00
Soil Temp. 20cm (°C)7.20
Earth Temp. 30cm (°C)0.00
Earth Temp. 50cm (°C)7.50
Earth Temp. 100cm (°C)7.50