SiteReading
Date17 Mar 2019
Max Air Temp. (°C)9.90
Min. Air Temp. (°C)1.80
Mean. Air Temp. (°C)5.80
Total Rainfall (mm)10.50
Mean Wind Speed (kn)16.80
Max. Gust (kn)51.90
Solar Radiation (J\cm2)880.70
Humidity (%)0.00
Atmos. Pressure (mb)1006.90
Grass Min. (°C)0.60
Soil Temp. 5cm (°C)6.00
Soil Temp. 10cm (°C)6.00
Soil Temp. 20cm (°C)6.40
Earth Temp. 30cm (°C)6.80
Earth Temp. 50cm (°C)7.30
Earth Temp. 100cm (°C)7.80