SiteReading
Date18 Jun 2018
Max Air Temp. (°C)16.40
Min. Air Temp. (°C)9.10
Mean. Air Temp. (°C)12.80
Total Rainfall (mm)0.20
Mean Wind Speed (kn)10.10
Max. Gust (kn)25.70
Solar Radiation (J\cm2)1491.40
Humidity (%)81.80
Atmos. Pressure (mb)1012.90
Grass Min. (°C)0.00
Soil Temp. 5cm (°C)0.00
Soil Temp. 10cm (°C)0.00
Soil Temp. 20cm (°C)14.90
Earth Temp. 30cm (°C)15.10
Earth Temp. 50cm (°C)15.10
Earth Temp. 100cm (°C)14.60