SiteReading
Date20 Jun 2021
Max Air Temp. (°C)17.90
Min. Air Temp. (°C)11.20
Mean. Air Temp. (°C)14.60
Total Rainfall (mm)0.00
Mean Wind Speed (kn)10.40
Max. Gust (kn)30.50
Solar Radiation (J\cm2)1661.00
Humidity (%)77.60
Atmos. Pressure (mb)1009.30
Grass Min. (°C)10.40
Soil Temp. 5cm (°C)16.00
Soil Temp. 10cm (°C)16.20
Soil Temp. 20cm (°C)15.70
Earth Temp. 30cm (°C)15.30
Earth Temp. 50cm (°C)14.60
Earth Temp. 100cm (°C)13.40