SiteReading
Date29 Mar 2023
Max Air Temp. (°C)12.70
Min. Air Temp. (°C)9.90
Mean. Air Temp. (°C)11.30
Total Rainfall (mm)1.50
Mean Wind Speed (kn)14.80
Max. Gust (kn)39.50
Solar Radiation (J\cm2)634.80
Humidity (%)87.50
Atmos. Pressure (mb)990.70
Grass Min. (°C)8.60
Soil Temp. 5cm (°C)10.60
Soil Temp. 10cm (°C)10.40
Soil Temp. 20cm (°C)9.90
Earth Temp. 30cm (°C)9.50
Earth Temp. 50cm (°C)8.80
Earth Temp. 100cm (°C)8.40