SiteReading
Date14 Aug 2020
Max Air Temp. (°C)23.60
Min. Air Temp. (°C)16.30
Mean. Air Temp. (°C)20.00
Total Rainfall (mm)0.00
Mean Wind Speed (kn)6.20
Max. Gust (kn)15.60
Solar Radiation (J\cm2)1549.20
Humidity (%)87.40
Atmos. Pressure (mb)1013.20
Grass Min. (°C)0.00
Soil Temp. 5cm (°C)20.00
Soil Temp. 10cm (°C)19.80
Soil Temp. 20cm (°C)19.00
Earth Temp. 30cm (°C)18.50
Earth Temp. 50cm (°C)17.30
Earth Temp. 100cm (°C)15.80