SiteReading
Date15 Nov 2019
Max Air Temp. (°C)8.60
Min. Air Temp. (°C)2.80
Mean. Air Temp. (°C)5.70
Total Rainfall (mm)1.80
Mean Wind Speed (kn)5.40
Max. Gust (kn)21.00
Solar Radiation (J\cm2)440.50
Humidity (%)81.80
Atmos. Pressure (mb)1015.90
Grass Min. (°C)0.00
Soil Temp. 5cm (°C)4.30
Soil Temp. 10cm (°C)4.20
Soil Temp. 20cm (°C)4.90
Earth Temp. 30cm (°C)5.70
Earth Temp. 50cm (°C)7.00
Earth Temp. 100cm (°C)9.30