SiteReading
Date30 Nov 2023
Max Air Temp. (°C)6.70
Min. Air Temp. (°C)1.50
Mean. Air Temp. (°C)4.10
Total Rainfall (mm)0.00
Mean Wind Speed (kn)5.40
Max. Gust (kn)19.90
Solar Radiation (J\cm2)335.30
Humidity (%)76.40
Atmos. Pressure (mb)1006.80
Grass Min. (°C)0.00
Soil Temp. 5cm (°C)2.70
Soil Temp. 10cm (°C)3.40
Soil Temp. 20cm (°C)5.00
Earth Temp. 30cm (°C)6.10
Earth Temp. 50cm (°C)8.10
Earth Temp. 100cm (°C)10.40