SiteReading
Date21 Sep 2018
Max Air Temp. (°C)15.90
Min. Air Temp. (°C)6.90
Mean. Air Temp. (°C)11.40
Total Rainfall (mm)3.70
Mean Wind Speed (kn)12.50
Max. Gust (kn)40.50
Solar Radiation (J\cm2)1030.70
Humidity (%)0.00
Atmos. Pressure (mb)1005.90
Grass Min. (°C)5.60
Soil Temp. 5cm (°C)0.00
Soil Temp. 10cm (°C)11.30
Soil Temp. 20cm (°C)11.70
Earth Temp. 30cm (°C)12.40
Earth Temp. 50cm (°C)13.20
Earth Temp. 100cm (°C)14.20