SiteReading
Date17 Nov 2018
Max Air Temp. (°C)13.30
Min. Air Temp. (°C)8.70
Mean. Air Temp. (°C)11.00
Total Rainfall (mm)0.00
Mean Wind Speed (kn)15.50
Max. Gust (kn)31.40
Solar Radiation (J\cm2)157.00
Humidity (%)85.20
Atmos. Pressure (mb)1017.00
Grass Min. (°C)8.20
Soil Temp. 5cm (°C)10.50
Soil Temp. 10cm (°C)10.40
Soil Temp. 20cm (°C)10.00
Earth Temp. 30cm (°C)10.00
Earth Temp. 50cm (°C)9.60
Earth Temp. 100cm (°C)10.10